เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประกาศผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ประกาศผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/5 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15