เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประกาศผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ประกาศผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/5 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06