เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยงานป้องกันฯ อบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาและฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2564


วันที่ 3 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร การอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาและฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06