เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยงานป้องกันฯ อบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาและฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2564


วันที่ 3 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร การอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาและฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15