เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.ศีรสะเกษ พ.ศ.2563


        วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดย นายประครอง  โคระถา
    นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อม
    ด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  จ.สุรินทร์  ในเรื่อง การบริหารจัดการขยะ
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06