เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


นักวิเคราะห์ฯ พร้อมกับ นิติกรฯ เข้าร่วม โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06