เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการ"ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA " ประจำปี 2563


นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA " ประจำปี 2563 กิจกรรม  ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน และติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06