เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดย นายประครอง  โคระถา ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15