เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563


           วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นำโดย นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง
      ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม
      ปลูกป่าประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็น
      ประธานในพิธีเปิดโครงการ
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07