เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563


           วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นำโดย นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง
      ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม
      ปลูกป่าประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็น
      ประธานในพิธีเปิดโครงการ
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06