เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 


ประกาศรับฟังร่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (บ้านชัยบาดาล-หอคำ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรับฟังร่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านชัยบาดาล-หอคำ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564